Politica de confidențialitate a datelor de pe Chat-ul Episto.fr

Care este scopul acestei politici?

Acordăm o mare importanță protecției și confidențialității datelor dumneavoastră personale, acestea reprezentând pentru noi un semn de seriozitate și încredere.

Politica de confidențialitate a datelor reflectă dorința noastră de a respecta regulile aplicabile în materie de protecție a datelor, în special cele ale Regulamentului General privind Protecția Datelor („RGPD”).

În special, politica de confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la modul și motivele pentru care prelucrăm datele dumneavoastră în cadrul serviciilor pe care le oferim.

Cui i se adresează această politică?

Politica se aplică dumneavoastră, indiferent de locul de domiciliu, atât timp cât aveți vârsta digitală legală necesară în țara dumneavoastră de reședință (ex: 15 ani pentru Franța, 16 ani pentru Germania, 13 ani pentru Belgia, etc.) și răspundeți la o anchetă prin Chat-ul Episto. Dacă aveți îndoieli cu privire la vârsta digitală legală aplicabilă în țara dumneavoastră de reședință, ne puteți întreba la adresa dpo@episto.fr.

Dacă aveți mai puțin de vârsta digitală legală necesară în țara dumneavoastră de reședință, nu aveți permisiunea de a răspunde la o anchetă fără consimțământul prealabil și explicit al unuia dintre părinții dumneavoastră, care trebuie trimis în scris la adresa dpo@episto.fr. Dacă credeți că putem deține informații despre unul dintre copiii dumneavoastră care nu a împlinit vârsta digitală legală necesară în țara de reședință fără consimțământ, ne puteți cere să le ștergem la adresa dpo@episto.fr.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

În cadrul serviciilor oferite, suntem nevoiți să prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele motive și temeiuri:

- Pentru a răspunde la anchetele și sondajele pe care le propunem pe baza condițiilor noastre generale de utilizare.

- Pentru a garanta și a îmbunătăți securitatea și calitatea serviciilor noastre zilnic (ex: statistici, securitatea datelor, etc.) pe baza obligațiilor legale care ne revin, a condițiilor noastre generale de vânzare și a interesului nostru legitim de a asigura buna funcționare a serviciilor noastre.

Datele dumneavoastră sunt colectate direct de la dumneavoastră atunci când utilizați platforma noastră și ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră doar pentru motivele descrise anterior. În special, ne angajăm să nu trimitem niciodată prospecte comerciale în legătură cu noi către persoanele care răspund la anchete și campanii.

De asemenea, garantăm că nicio dată a dumneavoastră nu va fi vândută vreodată unui partener sau unui terț. Cu toate acestea, dacă publicați voluntar conținut pe paginile pe care le edităm pe rețelele sociale, recunoașteți că sunteți pe deplin responsabil pentru orice informație personală pe care o furnizați, indiferent de natura și originea informațiilor furnizate.

Ce date prelucrăm și pentru cât timp?

Am rezumat categoriile de date personale pe care le colectăm și duratele respective de păstrare.

În mod implicit, datele dumneavoastră sunt anonimizate, cu excepția cazului în care alegeți în mod expres să furnizați informații identificatoare în cadrul chestionarului (ex: nume, prenume și adresă de e-mail). Această alegere, atunci când există, este întotdeauna opțională. Dacă furnizați date identificatoare, datele dumneavoastră nu vor mai fi anonimizate și vor fi păstrate doar pe durata anchetei.

IMPORTANT: Sondajele comandate de clienții noștri pot implica colectarea de date variate (ex: viață personală, hobby-uri, gusturi, etc.), dar și colectarea de date sensibile (ex: orientare sexuală, sensibilitate politică, preferință sexuală, etc.). Aceste date, la fel ca și cele precedente, rămân anonime, cu excepția deciziei dumneavoastră de a furniza date identificatoare în chat. Consimțământul dumneavoastră va fi totuși întotdeauna solicitat înainte de a răspunde la aceste întrebări și datele vor fi păstrate doar pe durata anchetei.

- Date de conexiune (ex: logs, adresă IP, etc.) păstrate pentru o durată de 1 an.

Dacă doriți să obțineți mai multe detalii despre duratele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră, ne puteți contacta la adresa: dpo@episto.fr. În orice caz, toate datele dumneavoastră sunt șterse atunci când solicitați ștergerea contului dumneavoastră, cu un termen maxim de 30 de zile.

Ștergerea datelor dumneavoastră personale este ireversibilă și nu vom mai putea să vi le comunicăm după acest termen. Cel mult, putem păstra doar date anonime în scopuri statistice.

De asemenea, rețineți că, în caz de litigiu, avem obligația de a păstra toate datele dumneavoastră pe toată durata soluționării dosarului, chiar și după expirarea duratelor de păstrare descrise anterior.

Ce drepturi aveți pentru a controla utilizarea datelor dumneavoastră?

Reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor vă conferă drepturi specifice pe care le puteți exercita, în orice moment și gratuit, pentru a controla utilizarea datelor dumneavoastră.

- Dreptul de acces și de copiere a datelor dumneavoastră personale, atât timp cât această cerere nu contravine secretului comercial, confidențialității sau secretului corespondenței.

- Dreptul de rectificare a datelor personale care ar fi eronate, învechite sau incomplete.

- Dreptul de a solicita ștergerea („dreptul de a fi uitat”) a datelor dumneavoastră personale care nu sunt esențiale pentru buna funcționare a serviciilor noastre.

- Dreptul la limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale care permite fotografierea utilizării datelor dumneavoastră în caz de contestare a legitimității unei prelucrări.

- Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră care vă permite să recuperați o parte din datele personale pentru a le stoca sau transfera cu ușurință dintr-un sistem informatic în altul.

- Dreptul de a da directive cu privire la soarta datelor dumneavoastră în caz de deces, fie prin intermediul dumneavoastră, fie prin intermediul unui terț de încredere sau al unui moștenitor.

Pentru ca o cerere să fie luată în considerare, este imperativ ca aceasta să fie efectuată direct de dumneavoastră la adresa dpo@episto.fr. Orice cerere care nu este efectuată în acest mod nu poate fi tratată.

Cererea nu poate proveni de la o altă persoană decât dumneavoastră. Prin urmare, vă putem solicita comunicarea unei dovezi de identitate în caz de îndoială asupra identității solicitantului.

Vom răspunde cererii dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, în limita a trei luni de la primirea acesteia, în cazul în care cererea este tehnic complexă sau dacă primim multe cereri în același timp.

Rețineți că putem refuza întotdeauna să răspundem la orice cerere excesivă sau neîntemeiată, în special având în vedere caracterul repetitiv al acesteia.

Cine poate avea acces la datele dumneavoastră?

Nu comunicăm datele dumneavoastră decât persoanelor autorizate să le utilizeze pentru a pune în aplicare anchetele noastre.

Rețineți că datele dumneavoastră personale pot fi comunicate, doar cu acordul dumneavoastră explicit, partenerilor comerciali pentru a beneficia de ofertele și serviciile lor.

Cum protejăm datele dumneavoastră?

Implementăm toate mijloacele tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră zilnic și, în special, pentru a lupta împotriva oricărui risc de distrugere, pierdere, alterare sau divulgare neautorizată

Datele dumneavoastră pot fi transferate în afara Uniunii Europene?

Cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește strict necesar și în mod excepțional, nu transferăm niciodată datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene, iar datele dumneavoastră sunt întotdeauna găzduite pe teritoriul european. În plus, facem tot posibilul pentru a recruta doar furnizori care găzduiesc datele dumneavoastră în cadrul Uniunii Europene.

În cazul în care furnizorii noștri ar fi totuși nevoiți să transfere date personale care vă privesc în afara Uniunii Europene, ne asigurăm cu strictețe că aceștia implementează garanțiile adecvate pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră.

Pe cine puteți contacta pentru a obține mai multe informații?

Responsabilul nostru cu protecția datelor („DPO”) este întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru a vă explica în detaliu modul în care tratăm datele dumneavoastră și pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră pe această temă la următoarea adresă: dpo@episto.fr.

Cum puteți contacta CNIL?

Puteți contacta oricând autoritatea de supraveghere franceză în materie de protecția datelor (Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți sau „CNIL”) la următoarele coordonate: Serviciul de plângeri al CNIL, 3 place de Fontenoy – TSA 80751, 75334 Paris Cedex 07 sau telefonic la 01.53.73.22.22.

Politica poate fi modificată?

Suntem susceptibili să modificăm politica noastră de confidențialitate în orice moment pentru a o adapta la noile cerințe legale, precum și la noile prelucrări pe care le-am putea implementa în viitor. Veți fi, desigur, informați despre orice modificare a acestei politici.

Certificat conform de Dipeeo ®