Condiții Generale de Utilizare a Chat-ului Episto

Cine suntem noi?

Chat-ul Episto („Chat-ul”) este editat de compania Jering, SAS cu un capital de 63.241 euro și este reprezentată de Jeremy Lefebvre în calitate de Președinte.

Sediul nostru social este situat la 5 avenue du Général De Gaulle, 94160 Saint Mandé, și suntem înregistrați în Registrul Comerțului și Societăților din Créteil sub numărul 843146218.

Ne puteți contacta oricând la adresa hello@episto.fr.

Chat-ul este găzduit de Google Cloud Platform, al cărei sediu este situat la 8 rue de Londres, 75009 Paris, Franța.

Care este utilitatea condițiilor generale?

Încrederea pe care ne-o acordați zilnic este prioritatea noastră. În acest sens, facem tot posibilul pentru ca să mențineți această încredere în fiecare zi, ceea ce implică, evident, respectarea și cunoașterea condițiilor generale de utilizare („CGU”).

CGU-urile, care se aplică integral serviciilor noastre, au ca scop să vă prezinte regulile pe care trebuie să le respectați atunci când utilizați Chat-ul, știind că orice utilizare a Chat-ului implică acceptarea fără rezerve a CGU-urilor.

Așadar, confirmați că ați luat cunoștință de CGU înainte de orice utilizare a Chat-ului nostru și că ați avut toate informațiile și competențele necesare pentru a vă asigura că serviciile furnizate corespund nevoilor dumneavoastră.

Care sunt condițiile pentru a răspunde în chat?

Participarea la sondaj este gratuită și din proprie inițiativă. Pentru a utiliza chat-ul, este suficient să faceți clic pe un conținut de pe rețelele sociale pentru a accesa chat-ul nostru dedicat sondajului în curs. Participarea la sondaj este posibilă doar pe durata campaniei, care este decisă exclusiv de Jering.

Puteți răspunde o singură dată la sondaj și vă angajați să furnizați informații exacte, veridice și confirmați că informațiile furnizate sunt personale și sincere.

În funcție de sondaje, pot fi activate anumite condiții. În acest caz, va trebui să le acceptați pentru a putea continua sondajul.

Care sunt angajamentele noastre?

Furnizăm un serviciu de sondaj „așa cum este” gratuit. În acest sens, responsabilitatea noastră nu poate fi angajată în caz de prejudiciu care ar putea interveni din cauza utilizării chat-ului.

De asemenea, nu suntem responsabili pentru piraterii, erori sau viruși care ar putea fi instalați pe terminalul dumneavoastră și care ar afecta serviciul sau pentru demersuri sau acțiuni întreprinse sau omise de un administrator de sistem.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la sondaj în orice moment fără preaviz sau despăgubire de orice natură.

Care sunt obligațiile și îndatoririle dumneavoastră?

Vă angajați să nu modificați, decompilați, dezasamblați, să nu efectuați operațiuni de inginerie inversă, să nu traduceți, adaptați, reproduceți, distribuiți, difuzați sau transferați orice informație, software, produs și, în general, orice element al Chat-ului. Repostarea, scraping-ul sau utilizarea automatizată sau utilizarea în volum mare a Chat-ului sunt interzise în mod expres.

Vă angajați să respectați în orice moment, în timpul utilizării Chat-ului nostru, (i) legile și reglementările naționale și internaționale în vigoare și (ii) CGU-urile.

GARANTAȚI CĂ NU VEȚI UTILIZA CHAT-UL ÎN SCOPURI ILICITE SAU IMORALE SAU CONTRARE UTILIZĂRII PREVĂZUTE ȘI/SAU FINALITĂȚII ACESTORA.

Prin utilizarea Chat-ului, recunoașteți că aveți doar un drept de utilizare pentru propriul cont.

În orice caz, vă angajați sau nu, direct sau indirect:

să utilizați Chat-ul în moduri care să aducă atingere drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, dreptului la viață privată și/sau dreptului la imagine și/sau oricăror alte drepturi ale altor persoane.

să creați, utilizați, partajați și/sau publicați prin orice mijloace orice material (texte, cuvinte, imagini, sunete, videoclipuri etc.) sau conținut care ar avea, în aprecierea noastră exclusivă, un caracter agresiv, amenințător, malițios, defăimător, mincinos, pornografic, pedofil, obscen, vulgar, rasist, xenofob, incitând la ură, explicit sexual, violent, contrar bunelor moravuri sau în orice alt mod discutabil.

să creați, utilizați, partajați și/sau publicați prin orice mijloace orice material (texte, cuvinte, imagini, sunete, videoclipuri etc.) care ar constitui o încălcare a unei obligații de confidențialitate sau care ar incita la comiterea unei activități ilicite (inclusiv piraterie, crack-uit sau difuzare de software contrafăcut).

să desfășurați activități care vizează accesarea elementelor sau funcționalităților serviciilor a căror utilizare este efectuată fără autorizația noastră prealabilă și expresă.

să modificați, falsificați, blocați, îngreunați în mod anormal, perturbați, încetiniți și/sau să împiedicați funcționarea normală a întregului sau a unei părți din Chat, sau accesibilitatea acestuia pentru alți utilizatori, sau funcționarea rețelelor partenere, sau să încercați să faceți oricare dintre cele de mai sus.

să transmiteți sau să răspândiți orice virus, cal troian, vierme, bombă, fișier alterat și/sau dispozitiv de distrugere similar sau date corupte, și/sau să organizați, să participați sau să fiți implicat în orice fel într-un atac asupra serverelor noastre și/sau asupra Chat-ului și/sau asupra serverelor și/sau serviciilor furnizorilor și partenerilor noștri.

să utilizați contul altui utilizator al Chat-ului, să vă dați drept altă persoană sau să vă atribuiți o calitate falsă în raporturile cu orice persoană fizică sau juridică.

să colectați sau să interceptați prin orice mijloace care nu sunt expres permise datele schimbate de alți utilizatori, sau numele/pseudonimele și/sau parolele oricărui alt utilizator.

să hărțuiți alți utilizatori ai Chat-ului, să desfășurați vânzări piramidale sau operațiuni similare, sau să trimiteți e-mailuri, spamuri sau orice publicitate sau element promoțional nesolicitat, fie în scopuri comerciale sau nu.

să încercați să obțineți o parolă, informații despre un cont sau alte informații private de la orice alt utilizator al Chat-ului, și/sau să vindeți, închiriați, partajați, împrumutați și/sau să transferați în orice alt mod unui terț contul dumneavoastră și/sau mijloacele de acces la acesta și/sau să permiteți oricărui terț să beneficieze de contul dumneavoastră.

să faceți un uz inadecvat al serviciului de asistență pe care îl furnizăm.

să accesați, utilizați, descărcați prin Chat sau în alt mod să reproduceți sau să furnizați oricui (gratuit sau contra cost) orice listă de utilizatori ai Chat-ului sau orice altă informație referitoare la utilizatori sau la utilizarea Chat-ului.

Dacă observați un comportament malițios sau contrar CGU-urilor și intereselor altor utilizatori, ne puteți contacta la adresa hello@episto.fr.

Care sunt regulile aplicabile în materie de proprietate intelectuală?

Noi suntem și rămânem titularii exclusivi ai tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor (ex: Episto, Jering, etc.), a graficii sau logo-urilor, sau a oricărui alt element pe care îl puteți vizualiza când utilizați Chat-ul nostru.Suntem și rămânem, de asemenea, titularii exclusivi ai tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și ai licențelor editorilor terți aplicabile structurii generale a Chat-ului, cum ar fi, software-ul utilizat pentru a-l face să funcționeze, algoritmii pe care i-am dezvoltat, API-urile pe care le utilizăm, conținutul Chat-ului pe care îl redactăm și/sau alegem (ex: text, sunet, desen, Politica de confidențialitate, Politica de Cookies, etc.), know-how-ul nostru, etc.Faptul că puteți avea acces liber la acestea în timpul utilizării nu implică faptul că vă acordăm vreo licență sau un drept de utilizare asupra elementelor Chat-ului.Prin urmare, nu aveți dreptul să utilizați aceste elemente, în niciun mod, integral sau parțial, fără acordul nostru prealabil și scris. Orice utilizare din partea dumneavoastră pe care nu am autorizat-o poate constitui o încălcare sancționată de articolele L335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale și de articolele L713-2 și următoarele din același cod.Chat-ul nostru poate, de asemenea, să menționeze, din diverse motive, alte logo-uri, mărci comerciale sau mărci înregistrate care ne aparțin sau aparțin unor terți și sunt protejate de dreptul de proprietate industrială. Prin urmare, orice utilizare neautorizată expres a acestor elemente constituie contrafacere.

Folosim date personale?

În principiu, Chat-ul nu procesează date personale care vă privesc, deoarece datele sunt anonimizate implicit pentru a garanta la maximum securitatea și confidențialitatea vieții dumneavoastră private.

Pentru mai multe informații în acest sens, vă invităm să consultați politica de confidențialitate a Chat-ului accesibilă la:

www.episto.fr/politique-de-confidentialite-chat-ro

Care este limba „standard” aplicabilă?

Chat-ul poate fi tradus în diferite limbi. Cu toate acestea, limba franceză rămâne limba „standard” a companiei noastre și a activității noastre. Limba franceză prevalează întotdeauna asupra celorlalte versiuni ale Chat-ului nostru în cadrul relației noastre de muncă, în special în caz de interpretare greșită, contestație, litigiu sau dificultate de interpretare a serviciilor noastre.

Care sunt regulile referitoare la hyperlink-uri?

Chat-ul poate conține hyperlink-uri către site-uri internet sau site-uri terțe. Sunteți informat că nu suntem nici responsabili, nici implicați în ofertele, actele, conținutul, produsele, serviciile sau orice alt element disponibil prin intermediul acestor link-uri.

În plus, vă mulțumim anticipat pentru că ne semnalați orice hyperlink prezent pe Chat care ar permite accesul la un site terț ce oferă conținut contrar legilor sau bunelor moravuri.

Nulitate

Nulitatea uneia dintre clauzele prezentelor nu atrage nulitatea CGU-urilor, iar celelalte clauze vor continua să producă efecte.

Renunțare

Faptul că Jering nu se prevalează temporar sau permanent de una sau mai multe clauze ale CGU-urilor nu va constitui în niciun caz o renunțare la a se prevala de acestea.

Care este dreptul aplicabil?

Jering este o companie de drept francez. În consecință, utilizarea Chat-ului nostru este supusă dreptului francez și orice litigiu va fi soluționat exclusiv de instanțele franceze competente.

Pot fi modificate condițiile generale?

Ne rezervăm posibilitatea de a modifica CGU-urile în orice moment și fără preaviz. Vă recomandăm, așadar, să le consultați cât mai des posibil.